HOT-LINE NON STOP
0905 136 545

Autorizovaný predaj a servis pokladní a pokladničných systémov

Najpredávanejšie

Euro 150TE Flexy
Cena : 456€ s DPH

Euro 50TE Smart
Cena : 333€ s DPH

EFox-T Elcom RP80
Cena : 504€ s DPH

DTV-Cubee
Cena : 718,18€ s DPH

FiskalPRO

Licencia STANDARD

ZADARMO do 31.3.2019

upgrade na verziu STANDARD, registračná pokladnica s neobmedzeným počtom PLU, fiskálna tlačiareň

FiskalPRO VX 675 GPRS

Cena : 478€ s DPH

3v1, 100PLU, tlač termo 57mm

FiskalPRO VX 675 WIFI

Cena : 478€ s DPH

3v1, 100PLU, tlač termo 57mm, wifi

FiskalPRO VX 520 GPRS s batériou

Cena : 556€ s DPH

3v1, 100PLU, tlač termo 57mm

FiskalPRO VX 520 GPRS bez batérie

Cena : 478€ s DPH

3v1, 100PLU, tlač termo 57mm

FiskalPRO VX 520 Ethernet

Cena : 358€ s DPH

3v1, 100PLU, tlač termo 57mm