HOT-LINE NON STOP
0905 136 545

Autorizovaný predaj a servis pokladní a pokladničných systémov

Najpredávanejšie

Euro 150TE Flexy
Cena : 456€ s DPH

Euro 50TE Smart
Cena : 333€ s DPH

EFox-T Elcom RP80
Cena : 504€ s DPH

DTV-Cubee
Cena : 718,18€ s DPH

Prenájom ERP

Záloha na registračnú pokladnu

Prenájom
registračnej pokladne

Uvedenie pokladne
do prevádzky a jej
ukončenie

Fiskálna pamäť, daňová plomba

300€ s DPH

prvých 10 dní 3,5 € s DPH/deň
11 deň a ďalšie 2,5 € s DPH/deň

36€ s DPH (zahŕňa inštaláciu pokladne, zaučenie obsluhy, inštalácia PLU tovarových položiek, vyradenie pokladne z prevádzky po ukončení prenájmu)

34,20€ s DPH

predaj-servis-kombinacia

Navštívte našu predajňu alebo nás kontaktujte na kavt@kavt.sk, 0905 136 545.