HOT-LINE NON STOP
0905 136 545

Autorizovaný predaj a servis pokladní a pokladničných systémov eKasa

Prenájom eKasa

Záloha na registračnú pokladnu

Prenájom
registračnej pokladne

Uvedenie pokladne
do prevádzky a jej
ukončenie

Chránené dátové úložisko

300€ s DPH

prvých 10 dní 3,5 € s DPH/deň
11 deň a ďalšie 2,5 € s DPH/deň

50€ s DPH (zahŕňa inštaláciu pokladne, zaučenie obsluhy, inštalácia PLU tovarových položiek, vyradenie pokladne z prevádzky po ukončení prenájmu)

120€ s DPH

predaj-servis-kombinacia

Navštívte našu predajňu alebo nás kontaktujte na kavt@kavt.sk, 0905 136 545.