HOT-LINE NON STOP
0905 136 545

Autorizovaný predaj a servis pokladní a pokladničných systémov

Najpredávanejšie

Euro 150TE Flexy
Cena : 456€ s DPH

Euro 50TE Smart
Cena : 333€ s DPH

EFox-T Elcom RP80
Cena : 504€ s DPH

DTV-Cubee
Cena : 718,18€ s DPH

Varos

FT4000 TMT20

Cena : 620€ s DPH

tlač termo 72mm

FT4000 RP300

Cena : 639€ s DPH

tlač termo 72mm

FT4000 SRP350

Cena : 666€ s DPH

tlač termo 72mm

FT4000 SRP350

Cena : 703€ s DPH

tlač termo 72mm

FT4000 TSP650

Cena : 694€ s DPH

tlač termo 72mm

FT4000 TMT88

Cena : 760€ s DPH

tlač termo 72mm

FT4000 SRP275

Cena : 696€ s DPH

tlač ihličková 63mm

FT4000 TMU220

Cena : 744€ s DPH

tlač ihličková 63mm