HOT-LINE NON STOP
0905 136 545

Autorizovaný predaj a servis pokladní a pokladničných systémov

Najpredávanejšie

Euro 150TE Flexy
Cena : 456€ s DPH

Euro 50TE Smart
Cena : 333€ s DPH

EFox-T Elcom RP80
Cena : 504€ s DPH

DTV-Cubee
Cena : 718,18€ s DPH

Quorion

Quorion CR-21

Cena : 338€ s DPH

100 DPT, 10 000PLU, tlač termo 57mm, USB, 2xRS232, batéria

Quorion QMP-18

Cena : 330€ s DPH

100 DPT, 10 000PLU, tlač termo 57mm, USB, 2xRS232