HOT-LINE NON STOP
0905 136 545

Autorizovaný predaj a servis pokladní a pokladničných systémov

Najpredávanejšie

Euro 150TE Flexy
Cena : 456€ s DPH

Euro 50TE Smart
Cena : 333€ s DPH

EFox-T Elcom RP80
Cena : 504€ s DPH

DTV-Cubee
Cena : 718,18€ s DPH

Elcom

Cena : 508€ s DPH

20 DPT, 10 000PLU, tlač termo 57mm, USB, RS232, Ethernet

Cena : 456€ s DPH

20 DPT, 2000PLU, tlač termo 57mm, USB, RS232

Cena : 333€ s DPH

20 DPT, 100 PLU, tlač termo 57mm, USB

Cena : 284€ s DPH

2 DPT, 10 PLU, tlač termo 57mm, USB

Cena : 402€ s DPH

20 DPT, 2000 PLU, tlač termo 57mm, USB